Nieuwstad Advocaten behandelt zaken voor iedere rechtzoekende. Of u nu de kosten van de advocaat zelf moet betalen, of in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een zogenaamde toevoeging): onze werkwijze is steeds hetzelfde. Voor Nieuwstad Advocaten maakt het geen verschil hoe de kosten in uw zaak worden voldaan.

Voor particulieren bedraagt het uurtarief € 180 exclusief 6% kantoorkosten en exclusief 21% btw.

Toevoegingen

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen is het soms mogelijk om gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen. Dit houdt in, dat de staat een groot deel van de kosten van rechtsbijstand voor u betaalt. U dient wel een zogenaamde eigen bijdrage te betalen. De hoogte hiervan is weer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en eventueel vermogen. Tijdens het eerste gesprek bij ons op kantoor zullen wij de mogelijkheden met u doorspreken en ook een schatting geven van de door u te betalen eigen bijdrage. Meer informatie hierover kunt u alvast lezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (de instantie die de gesubsidieerde rechtsbijstand verleent). Als u voor een toevoeging in aanmerking komt verzorgen wij voor u de aanvraag daartoe bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Naast de hiervoor genoemde kosten bent u, afhankelijk van wat er moet gebeuren, eventueel nog andere kosten verschuldigd. Te denken valt daarbij aan griffierecht (het bedrag dat betaald moet worden om een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken), kosten van uittreksels, deurwaarder, tolken, deskundigen en dergelijke. Al deze kosten moet u, ook als u een toevoeging heeft, zelf betalen. Over de hoogte van deze kosten kan Nieuwstad Advocaten u informeren.