Eigendomsrechten

Het auteursrecht, databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van de informatie op deze website berust bij en wordt voorbehouden door Nieuwstad Advocaten. Dit betreft alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en overig beeld. De rechten op vormgeving en scripts van deze website berusten bij de ontwikkelaar.

Hergebruik van de op deze website gepresenteerde informatie is niet toegestaan voordat hier expliciet schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Waarschuwing

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat op onderdelen sprake is van veroudering of dat informatie niet volledig en/of onjuist is. De informatie op deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met het feit dat Nieuwstad Advocaten geen aansprakelijkheid heeft ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder onder meer begrepen winstderving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten), die op enigerlei wijze voortvloeit uit onder meer defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en software.